Kursen behandlar metoder för undersökning av vatten, gaser och sediment. Speciellt inriktas kursen mot närings-, redox- och pH-kemi i akvatisk miljö där mikroorganismer påverkar de geokemiska processerna. Ett fältmoment med provtagning av vatten och sediment och tillhörande laborationer ingår.

Grundutbildning år 2 – 7.5 hp
Undervisningsspråk: Engelska
Läs mer om kursen Geokemiska fältmetoder

Kursansvarig: Volker Brüchert, Institutionen för geologiska vetenskaper