Studenterna i årets kurs har bland annat genomfört en detaljerad studie i viken Idkroken, strax intill Askölaboratoriet. Idkroken är en grund och skyddad vik med dyig havsbotten och en rad olika alger och växter som bildar undervattensskogar, något som i sin tur utgör livsmiljöer åt flera arter av evertebrater (ryggradslösa djur). Gruppens första uppgift var att beräkna densiteten hos de vanligaste växterna och djuren med hjälp av inventeringsrutor och vegetationsundersökningar i fält (bild 1) men också genom artidentifiering och kvantifiering av de mindre organismerna inne i labbet. Bland fynden hittade man sju växter, två alger och knappt 30 olika djurgrupper.

Bild 1. En snorklare levererar prov till båten i Idkroken. Innehållet i provet tas med till labbet för att identifieras, räknas och fullständig genomgång. Foto: Clare Bradshaw
Bild 1. En snorklare levererar ett prov till båten i Idkroken. Innehållet i provet tas med till labbet för att identifieras, räknas och analyseras. Foto: Clare Bradshaw
 

För att beräkna energiflödena hos de vanligast förekommande arterna, fick studenterna mäta syrehalten i slutna vattenbehållare med enskilda arter under ett antal timmar (bild 2). Syre (och energi) förbrukas av växter, alger och djurs respiration och produceras vid fotosyntesen och man kan beräkna energiåtgång genom att konvertera syreförbrukning till kalorier (bild 2). När man omsätter mätningarna från de enskilda individerna i behållarna till floran och faunan längs hela vikens bottenarea så konsumerar Idkroken en hisnande mängd energi: 2,3 miljoner kalorier varje dygn (24h) vilket motsvarar 9300 Mars bars, eller 2200 Big Mac menyer! Dessutom producerar Idkroken 2,6 miljoner kalorier varje dygn (mostsvarande 10300 Mars eller 2400 Bic Mac menyer) vilket i slutändan gör ekosystemet till en nettoproducent av energi, åtminstone under en solig dag.

Foto: Clare Bradshaw
Bild 2. Syremätningar vid laboratoriet. Varje plastbehållare innehåller ett prov av evertebrater från Idkroken. Foto: Clare Bradshaw
 

Grunda vikar, som Idkroken, är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och boplatser för fåglar, så energin går knappast förlorad utan används istället av andra organismer i näringskedjan. Och tursamt nog kommer den i en mer hälsosam variant än choklad och burgare.

Författad av kursledaren Clare Bradshaw från Institutionen för ekologi miljö och botanik


Här kan du läsa mer om våra marina utbildningar vid Stockholms universitet