Kursen är den första kursen i kandidat programmet för miljövetensap och ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, samt en introduktion till de kvantitativa statistiska metoder och modelleringsmetoder som används som redskap inom det miljövetenskapliga området.

Kurstyp: Grundnivå, kandidatprogramm 30 hp
Kursen ges av: Institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM, SU
Kursledning/kursansvarig: Frida Edberg