Kursen är den första kursen i kandidatprogrammet för miljövetenskap och ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, samt en introduktion till de kvantitativa statistiska metoder och modelleringsmetoder som används som redskap inom det miljövetenskapliga området.

  • Till kursens hemsida
  • Kursansvarig: Frida Edberg, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet