Kursbeskrivning
Klassisk ekologikurs med nisch, populationer, samhällen, ekosystem, spridning, metapopulationer, naturresursutnyttjande. Inkluderar fältprojekt i grupper.
Kursledare: Mikael Lönn, Institutionen för naturvetenskap, Södertörns högskola
Kurstyp: 15 HP