Introduktionskurs till marinbiologi med fokus på ekologi. Del av kandidatprogrammet i marinbiologi vid Stockholms universitet.

Kurs om typiska Östersjö-arter och -biotoper, grundläggande provtagningsmetodik, samt  provtagningsdesign.

Kursansvarig: Michael Tedengren, Institutionen för ekologi, miljö och botanik