Fältkurs där Östersjöns speciella miljö, fauna och flora studeras i lab såväl som i fält. Provtagningtekniker demontreras och aktuell Asköforskning presentaras.

Kursansvarig: Michael Tedengren, Institutionen för ekologi, miljö och botanik