Kursen integrerar geologisk och ekologisk kunskap med miljöaspekter. Grundläggande ekologi på populations- och ekosystemnivå med vinkling mot ekosystemfunktion och miljövariabler. Askömomentet innefattar kustens floristik och faunistik samt egna projektarbeten.

Kursansvarig: Mikael Lönn, Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik