Kursen är det obligatoriska självständiga arbete, ”Gymnasiearbete” som utförs av elever i gymnasieskolans tredje år. Kursen består av litteratursökning, fältarbete (vid Askölaboratoriet), uppsatsskrivning, samt muntlig framställning. Denna kurs är ett samarbete mellan Stockholms universitet universitet och upp till 6 gymnasieskolor. Kursen är en fortsättning på det s.k. Lärarlyftet, där gymnasielärare genomgått forskarutbildning med Licentiatexamen.

Moment på Askö

Syftet är att eleverna får prova på forskning, lärarna får övning i att handleda forskningsprojekt, och Stockholms universitet får en unik möjlighet till rekrytering av nya studenter med inriktning mot geologi/geovetenskap/ekologi & miljö. Vi planerar 4 olika typfrågeställningar, med individuella inriktningar inom dessa beroende på provtagningsområde.

Lärare/forskare: Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper