Påbyggnadskurs i biologi, som ingår i Ekologiprogrammet (åk 2 + 3) vid Högskolan på Gotland. Kursen innehåller olika aspekter på marinekologi och har ett särskilt avsnitt om Östersjöns ekologi.

Kurstyp: Påbyggnadskurs, 7,5 hp
Kursen ges av: Institutionen för kultur, energi och miljö, avdelningen för Biologi, Högskolan på Gotland
Kursledning/kursansvarig: Bertil Widbom