Kurs om typiska Östersjö-arter och -biotoper, grundläggande provtagningsmetodik, samt  provtagningsdesign.

Kurstyp: Kandidatkurs, 15 hp
Kursen ges av: Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet
Kursledning/kursansvarig: Johan Eklöf, Josefin Sagerman