Kursen behandlar maringeologisk kartering med geofysiska mätmetoder och sedimentprovtagning. I kursen ingår teori, fältmoment med datainsamling, efterföljande databehandling och geologisk utvärdering. Kursen är särskilt fokuserad på kartering av de övre lösa bottensedimenten och bottentopografin genom användandet av akustiska metoder inklusive ekolod, side-scan sonar, och multistråleekolod.

Kursens Askömoment: Geofysisk mätning, inklusive sidescan och penetrerande ekolod, efterföljt av sedimentprovtagning.

Läs mer och ansök på kursens hemsida

Kursansvariga: Martin Jakobsson, Matt O'Regan Richard Gyllencreutz, Tom Floden