Fältstudier av Östersjöns ekosystem, produktionsförhållanden, abiotiska och biotiska faktorer, energiflöden mm. Vissa processer och responser mot t ex föroreningar studeras genom laboratorieexperiment.

Kurstyp: Avancerad fältkurs, 3 hp
Kursen ges av: Stockholms universitet
Kursledning/kursansvarig: Michael Tedengren, Nils Hedberg och Alma Strandmark vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik