Kursen är den första kursen i kandidatprogrammet för miljövetensap och ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, samt en introduktion till de kvantitativa statistiska metoder och modelleringsmetoder som används som redskap inom det miljövetenskapliga området. Studenterna genomför ett fältmoment på Askölaboratoriet med bearbetning på lab för att kunna göra statistiska analyser och skriva en rapport.

Lärare: Frida Edberg, ACES