Kursen ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, jordens naturresurser och utnyttjande av dem, miljöföroreningar, riskbedömning, biologisk mångfald, globala miljöförändringar, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället, olika styrmedel och miljölagstiftning, hållbar utveckling samt en introduktion till de statistiska metoder som används inom det miljövetenskapliga området.

KURSENS ASKÖMOMENT Första kursen på kandidatprogrammet i miljövetenskap på ACES. Fältövning på askö som ingår i momentet "redskap för miljövetare" RP75. Studenterna planerar, genomför och utvärderar ett fältmoment. projekten berör olika ekosystem i östersjön tex hällkar, pelagial etc.

Läs mer och ansök på kursens hemsida

Kursansvarig: Frida Edberg, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet