Studenterna utför i mindre grupper små experiment som t.ex. djurliv i hällkar, vegetationens variation med höjden över havet eller vilka organismer finns det i blåstång.

Läs mer på kursens hemsida

Kursansvarig: Thomas Andrén, Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik