Kursen integrerar geologisk och ekologisk kunskap med miljöaspekter. Grundläggande ekologi på populations- och ekosystemnivå med vinkling mot ekosystemfunktion och miljövariabler. Askömomentet innefattar kustens floristik och faunistik samt egna projektarbeten.

Kurstyp: B 15 hp
Kursen ges av: Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Kursledning/kursansvarig: Mikael Lönn