Kursen behandlar havens cirkulation, sedimenttyper, livsmiljöer och organismformer i dessa vidsträckta, för många människor okända, områden. I kursen ingår ett tvådagarsbesök vid Stockholms Marina Forskningscentrums fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård där vi studerar bottensediment.

  • Till kursens hemsida
  • Kursansvarig: Eve Arnold, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms Universitet