Kurser från universitet och högskolor

  • Kursansvariga ska ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin, senast 31 januari.
  • Kurser ges företräde till bokning av samma tid som den aktuella kursen haft föregående år. Inget företräde till bokning av annan tid på året.
  • Bokning kan endast göras för ett år i taget.
  • Ansökningar som inkommer efter den 31 januari kan enbart tillgodoses i mån av plats.
  • Till Ansök online

Övriga kurser

Övriga kurser, exempelvis på gymnasienivå, kan besöka Askölaboratoriet i mån av plats
under perioden 1 januari till 1 april och i den tidsordning som bokningen sker. Andra tider under året kan finnas tillgängliga, men kan inte bokas lång tid i förväg. Maximalt 20 övernattande personer kan tas emot. Övriga platser måste finnas tillgängliga för forskare.