Gymnasieelever som ska börja årskurs 3 får prova på hur det är att vara forskare under två veckor på Askö. Hela kursen hålls på Askö, utom redovisningarna av projektet som kommer att ske på Stockholms Universitet den sista kursdagen. Under kursen kommer studenterna att utföra enklare experiment för att svara på fågeställningar kring interaktioner mellan växter och djur i Östersjön.

Kursansvarig: Åsa Nilsson Austin, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet