Tidigare kurser

Kursverksamhet

Kurser vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.
Ungefär 400 studenter spenderar årligen kortare eller längre tid på Askölaboratoriet. Sammanlagt är ett tjugotal olika kurser ute på ön i närmare 100 dagar per år.

Kurser och utbildningar 2017

Kurser och utbildningar 2016

Kurser och utbildningar 2015

Kurser och utbildningar 2014

Kurser och utbildningar 2013

 • Marine Population and Ecosystem Dynamics
 • Internationell Östersjökurs i Askös skärgård Utanför Askölaboratoriets vik ligger ett tyskt forskningsfartyg för ankar. Det är dags för den återkommande internationella Östersjökursen som anordnas gemensamt av Stockholms univeristet och Leibniz Institute for Baltic Sea Research i Warnemünde, IOW!
 • ECA, Environmental Chemical Analysis Kursen behandlar analysmetoder för miljöföroreningar från provtagning, extraktion, gruppsepatration till instrumentell analys.
 • Geokemiska fältmetoder
 • Tyskt forskningsfartyg håller oceanografikurs vid Askö För andra året i anordnas en tysk-svensk masterkurs om Östersjöns biogeokemi på Askölaboratoriet. Studenterna tillbringar mycket tid i fält på forskningsfartyget R/V Elisabeth Mann Borgese och alla föreläsningar hålls på Askölaboratoriet.
 • Havet (The Sea) A visit to the Askö field station of the Marine Research Centre. We will travel on the research vessel of the Marine Research Station, core sediments from the bottom of the Baltic Sea and study the instruments which are commonly used by researchers. Thereby we will obtain a deeper insight into the oceanographic, sedimentological and ecological conditions which are specific for the Baltic Sea.
 • Introduktion till miljövetenskap för naturvetare Studenterna genomför ett fältmoment med bearbetning på lab för att kunna göra statistiska analyser och skriva en rapport. Prjojekten handlar om tex biodiversitet på mjuka bottnar, hällkar osv.
 • Marin- och brackvattensekologi Under fältveckan (4 dagar) gör studenterna grupparbeten med olika teman (pelagial, littoral, bentos och fisk).
 • Exploring biodiversity and ecosystem functioning of the Baltic Sea The course work done at Askö will focus on practical work and a taxonomic overview of all major marine habitats. Moreover, up to methods to explore ecosystem cycles and biological functioning will be introduced.
 • Doktorandkurs i modellering på Askö Forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM, anordnar doktorandkurs i modellering på Askölaboratoriet
 • Östersjöns ekosystem och naturresurser Södertörns högskola håller kurs på Askölaboratoriet i fem dagar i september
 • Naturens processer Södertörns högskola anordnar kurs på Askölaboratoriet, 15-17 och 20-24 maj.
 • Ekologi och naturresurser Södertörns högskola anordnar kurs på Askölaboratoriet, 28-30 maj.
 • Östersjöns miljö Kurs om vår unika Östersjömiljö, inklusive socioekonomiska aspekter och naturresurshantering.
 • Miljöproblem i brackvatten Kurs om Östersjöns unika ekosystem med särskilt fokus på de miljöproblem som belastar vårt känsliga innanhav.
 • Marinbiologi Introduktionskurs till marinbiologi med fokus på ekologi. Del av kandidatprogrammet i marinbiologi vid Stockholms universitet.
 • Marina geovetenskapliga undersökningsmetoder Kursen behandlar maringeologisk kartering med geofysiska mätmetoder och sedimentprovtagning.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa