Utbildning

Kurser och fältmoment på Askölaboratoriet

Fältarbete i praktiken

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.
Ungefär 400 studenter spenderar årligen kortare eller längre tid på Askölaboratoriet. Sammanlagt är ett tjugotal olika kurser ute på ön i närmare 100 dagar per år.

Viktig resurs för undervisning

Askölaboratoriets utbildningsresurser används i första hand för universitets- och högskolekurser. De flesta läser på Stockholms universitet, men flera andra lärosäten i regionen förlägger också kursverksamhet på Askö. I mån av plats tas även externa kurser emot, och det finns möjligheter för gymnasier med specialinriktning att låta sina studenter komma till riktig fältstation.

Till prislistan!

Havets komplexitet kräver kunskap om de processer som sker i havet

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Internationell Östersjökurs i Askös skärgård

Föreläsningar om Östersjöns ekologi och diversitet

Baltic Sea Centre on youtube