Evenemang

Evenemangsbloggen

I den här bloggen kan du ta del av både tidigare och kommande aktiviteter som Baltic Eye deltar i.

Baltic Breakfast: Frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till olika samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Konferens om kustförvaltning

Tillsammans med forskningsprojektet PlantFish ordnade Baltic Eye en konferens om aktuell forskning som är relevant för förvaltning av kustnära undervattensnatur och kustfisk. Här har vi samlat presenationer och inspelningar för dig som vill ta del av konferensen i efterhand.

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.

Baltic Eye webbpuff

Kommentarer, analyser och bakgrundsfakta om östersjöforskning!

FORSKNINGOMRÅDEN BE

Beslut som berör Östersjön ska ha vetenskaplig grund. Därför kommunicerar Baltic Eye vetenskap på ett lättillgängligt sätt. Läs mer om våra fokusområden: övergödning, livsmiljöer, hållbart fiske och miljögifter.