Majoriteten av riksdagspolikerna stöder de åtgärder som är viktiga för Östersjön.
Foto: Melker Dahlstrand

Östersjöcentrum har identifierat åtta viktiga åtgärder som skulle bidra till att förbättra förvaltningen av Östersjön. I en enkät som skickades ut till riksdagspolitiker i fjol ställde sig en politisk majoritet i riksdagen positiv till sex av de åtgärderna. Det handlar bland annat om att öka budgeten för jordbrukets växtnäringsåtgärder i landsbygdsprogrammet och att införa avancerad vattenrening på de stora avloppsreningsverken.

- Det finns ett parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag för att göra stora insatser för Östersjöns framtid. Det krävs insatser nu, konstaterar forskarna i en debattartikel som nu publicerats i Naturskyddsföreningens medlemstidning Svensk natur.

I den regeringsförklaring som statsminister Stefan Lövén nyligen avgav fick havsfrågor

Policychef Gun Rudqvist.

na mycket plats. Regeringen vill bland annat begränsa övergödningen, minska utsläppen av läkemedelsrester, bekämpa spridningen av mikroplaster och värna den biologiska mångfalden.


– Det som stack ut mest var att miljöfrågorna, inklusive havet, fick ett sådant stort utrymme. Det är ju oerhört glädjande att insikten om värdet av ett friskt hav tycks ha nått högst upp i regeringen, säger Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist i en kommentar på webmagasinet Baltic Eye.