Forskare med intresse för östersjöfrågor hade bjudits in att delta på detta möte om universitetets strategiska forskningsprogram Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM (2010-2015).

Information om BEAM

Programmets koordinator Ragnar Elmgren, inledde mötet med en presentation om BEAM med fokus på planer och möjligheter för 2015. BEAM är under utvärdering och senast i maj 2015 kommer besked om resultatet. Under mötet sammanfattades därför också en utfrågning med forskningsprogrammets utvärderingspanel som hölls den 3:e december.

Möjlighet att söka medel 2015

En viktig informationspunkt var möjligheten att söka medel från BEAM för 2015. Cirka 5 Mkr av BEAM:s medel för 2015 är ännu inte uppbundna. BEAM:s styrgrupp inbjuder ansökningar om ekonomiskt stöd från dessa medel. Läs mer!

Glögg och mingel

Mötet samlade forskare från institutionerna för geologiska vetenskaper, tillämpad miljövetenskap, material- och miljökemi, meteorologi, juridik, ekologi, miljö och botanik, Stockholms Resilienscentrum och Karolinska Institutet.

Det fanns tid att ställa frågor och diskutera samarbeten och samtidigt avnjuta en kopp glögg med pepparkakor.