Forskningsresultaten ansågs uppnå internationell kvalitet, och nyttovärdet i ett internationellt perpektiv ansågs ha utvecklats tillfredsställande, med ett internationellt samarbete som varit effektivt i flera dimensioner. Samtidigt ansågs redovisningen av uppnådda resultats användbarhet brista, och särskilt hårt kritiserades att BEAMs styrgrupp saknat representation från problemägarna.

Det sammanfattande betyget blev ”Performance: Good; Strategy: Good; Added value: Inadequate.” Myndigheterna som genomfört utvärderingen lägger som underlag för sina rekommendationer till regeringen störst vikt på de två första kriterierna, eftersom “Added value” är svårt att bedöma efter bara fem års finansiering, och rekommendationen för BEAMs del är därför att Stockholms universitet ska få behålla medlen även i fortsättningen.