BEAM får ett extra år!

Däremot vet vi säkert att BEAM har fått finansiering även för 2015, dvs året mellan att projektet formellt har löpt ut och fram till att det finns ett beslut om satsningen ska permanentas.

Styrgruppen för BEAM, som också fått förlängt uppdrag för 2015, har beslutat att vissa BEAM-finansierade anställningar skall fortsätta in på nästa år. Man har också beslutat att fortsatt stödja arbetet med Baltic Health Index. Projektet leds av BEAM's koordinator Thorsten Blenckner, SRC, i samarbete med Östersjöcentrum och Ben Halperns grupp vid UC Santa Barbara som har utvecklat Ocean Health Index.

Pengar att söka

Cirka 5 Mkr av BEAM:s medel för 2015 är ännu inte uppbundna. BEAM:s styrgrupp inbjuder ansökningar om ekonomiskt stöd från dessa medel för tre fall:

  • Att avsluta pågående BEAM-projekt. Förslag prioriteras som gör att fler vetenskapliga publikationer från BEAM kan färdigställas under året.
  • Mindre stöd för att planera ansökningar om forskningsfinansiering, antingen från externa finansiärer eller från Östersjöcentrum, om utvärderingen leder till en permanentning av tilldelningen. Planeringsprojekt som uppfyller BEAM:s målsättningar, dvs Östersjöforskning som är samhällsrelevant ur ett förvaltningsperspektiv och/eller ämnesövergripande prioriteras.
  • Finansiera nya projekt som uppfyller BEAM:s målsättningar, dvs Östersjöforskning som är samhällsrelevant ur ett förvaltningsperspektiv och/eller ämnesövergripande. Projekt som kan slutföras inom ett år prioriteras.

Att tidigare ha haft stöd från BEAM är inget krav i de två senare fallen

Ansökan ska skickas till ragnar.elmgren@su.se och bör vara på cirka 2 A4-sidor plus sökandes CV (kortfattat). Den ska vara inkommen senast kl. 12:00 den 15 januari 2015 (gärna innan) och styrgruppen kommer meddela om ansökan beviljats senast under februari.