Omfattande cyanobakterieblomningar under sommaren är det mest allmänt uppfattade tecknet på Öster­sjöns övergödning. Tidigare analyser av tillgängliga dataserier från såväl satellit­baserad fjärranalys som miljöövervakning har visat att dessa blomningar tenderar att inträffa allt tidigare, och nu får sin tyngdpunkt redan i mitten av juli, cirka tre veckor tidigare än i slutet av 1970-talet, liksom att ytansamlingarna täckt signifikant större areal under den senare halvan av observationsperioden.

Faktorer som driver dessa fenologiska ändringar till följd av klimatets för­ändring är en ökad insolation samt en längre sommarperiod med hög temperatur, vilket är gynnsamt för cyanobakterier. Även vårblomningen har blivit tidigare, och vegetationssäsongen längre.

Avsikten är att göra en fördjupad analys av sambanden mellan förändringar i av potentiellt drivande faktorer, både sådana som mätts i marina övervakningsprogram och med satelliter, på bio­logiska variabler, som klorofyll och ytansamlingar av cyanobakterier, bland annat genom att utnyttja Baltic Nest Institutes modeller. Förhoppningen är att etablera ett mer långsiktigt samarbete inom fjärranalys med Scripps Institution of Oceanography.

Researchers and departments:
Ragnar Elmgren, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences
Oleg Savchuk, Baltic Sea Centre
Mati Kahru, Scripps Institution of Oceanography