Nyheter

Nyheter och kommunikation om fisk och fiske

Här samlar vi eget material såsom nyheter, evenemang, filmer och rapporter som är kopplat till vårt forskningsområde fisk och fiske.

Filmade intervjuer, föredrag och föreläsningar om fiske


Direkt till spellistan på youtube

 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk? 2018-03-13 Välkommen på Baltic Breakfast den 14 mars där vi reder ut vilka Östersjöns dioxinkällor är, vad man kan göra för att minska halterna och om halterna i fisk är ett problem.
 • Östersjöns torsk blir allt mindre 2018-01-02 Ett ökat fisketryck i kombination med en låg tillväxt gör att vi nu har historiskt få stora torskar i Östersjön. Forskaren Henrik Svedäng menar att situationen är alarmerande, både för ekosystemet och fiskerinäringen.
 • Framsidan av Havsutsikt 2/2017 Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster 2017-12-06 Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.
 • Konkurrensen om Östersjöns fisk 2017-11-13 Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk. Hur mycket påverkan dessa har på fiskbestånden bör därför ingå i fiskeriförvaltningen. Det menar forskarna i en ny studie, där bland annat Östersjöcentrum har medverkat.
 • Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det? 2017-10-24 Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?
 • Forskarnas budskap till fiskeministrarna 2017-09-26 Lyssna på vetenskapen. Den uppmaningen ger forskarna inför EU-förhandlingarna om årets fångstkvoter. I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum till att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Hur påverkas havet av marint fritidsliv? 2017-07-11 Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.
 • Östersjöns viktigaste utmaningar sammanfattas i ny skrift 2017-07-06 En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Danmark och Tyskland bryter mot fiskeförbud 2017-02-21 Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla i området under perioden.
 • Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap 2016-11-25 Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Gustav Almquist, Baltic Eye kommenterar förvaltningsplanen. Policy Brief: Flerårsplan 2016-10-18 Torskbestånden bör få högsta prioritet i Östersjön säger Baltic Eye i en kommenterar om förslaget till EU:s nya fleråriga förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Beslutade kvoter (Agreed TAC), vetenskapliga råd (ICES Advice) och mängd landad torsk (Landings) i det ösra torskbeståndet under de senaste åren EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid 2016-10-07 Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.
 • Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer
Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer 2016-08-10 Hur påverkar övergödning och för stort uttag av rovfiskar balansen i kustmiljöerna? Professor Emeritus Lena Kautsky förklarar sambanden i en kort film.
 • Vad kan en tångruska avslöja om havsmiljön? 2016-07-06 Tångruskans färg, form, hur betad eller påväxt den är, berättar om den miljö den vuxit i och påverkats av.
 • Många okända kemikalier i Östersjön 2016-05-25 Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön, det visar en studie från Stockholms universitet. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen.
 • Ny rapport om tillståndet i våra hav 2016-05-24 Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten.
 • Omslag till rapporten Svealandskusten 2016 Vill du veta mer om skärgårdens miljö? 2016-04-28 Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.
 • Havsutsikt 2/2015 Havsutsikt 2/2015, mot ett hållbart fiske 2015-12-11 I detta nummer deltar forskare från Stockholms universitet i flera artiklar. De skriver om miljömärkning och om fiskens viktiga roll i tropiska ekosystem. Liksom om problemen med läkemedel och mikroplaster i Östersjön, och att cyanobakterier också spelar en viktig roll.
 • Forskare: nya torskkvoter oroande höga 2015-10-26 Efter hårda förhandlingar enades EU:s ministerråd förra veckan om sänkta fångstkvoter för torskfisket i Östersjön nästa år. Kvoterna överskrider fortfarande de vetenskapliga rekommendationerna, vilket kan få negativa konsekvenser för torskbestånden – och EU:s fiskepolitik.
 • Ny upplaga av Växter & djur i Östersjön 2015-06-18 Den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok är klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Nu täcker boken den unika blandningen av salt- och sötvattenarter ända från Bottniska viken till södra Östersjön.
 • Forskare kartlägger Östersjötorskens nedgång 2015-06-17 I en ny vetenskaplig artikel söker forskare svar på varför torsken i Östersjöns östra bestånd mår så dåligt. Utvecklingen är förbryllande, då prognoserna bara för några år sedan såg mycket goda ut. Det finns ännu inga entydiga svar på vad som har hänt.
 • Så påverkas kustfisken av bättre vatten 2015-06-15 Fisken i våra skärgårdsområden är beroende av grunda vikar för sin reproduktion. Nya kartor som visar övergödningens påverkan på mängden stora rovfiskar i närområdet har nu tagits fram.
 • Svåra EU-förhandlingar om framtidens fiske i Östersjön 2015-05-07 Fiska precis på gränsen för vad som är hållbart, eller fiska lite mindre och tillåta större bestånd? Det är frågan när EU-parlamentet, Kommissionen och medlemsstaterna nu förhandlar om en ny förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Ny rapport om kustens miljö 2015-04-23 Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. En ny rapport som sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem
 • Gult ljus för Östersjötorsken 2015-02-24 Torsken i Östersjöns östra bestånd halkar ner ett snäpp till den gula listan på Världsnaturfondens (WWF:s) fiskguide för 2015. Beslutet att gå från grön till gul märkning för det östra beståndet är välgrundat, säger Gustaf Almqvist, fiskeexpert på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Foto: Henrik Hamrén Nya steg för att förstå torsken bättre 2014-12-02 Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet.
 • Minskade torskkvoter för Östersjön 2014-10-28 Ministerrådets beslut om nästa års fiskekvoter innebär ökade risker för torskbestånden i Östersjön. – Vill man behålla ett långsiktigt fiske med sunda och hållbara bestånd, som även gynnar fiskerinäringen, bör man följa de vetenskapliga råden, säger Maciej Tomczak, fiskekolog.
 • DEMO workshop on fisheries management I täten för ekosystembaserat fiske 2014-09-01 Stockholms universitets Östersjöcentrum tar täten i arbetet med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vid ett första möte på Askölaboratoriet 25-29 augusti, samlades ett tjugotal fiskforskare från Östersjöländerna för att dra upp riktlinjerna för hur mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön ska tas fram.
 • Universitetets Östersjöforskning i kortform 2014-05-22 Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.
 • Svealandskusten 2014 Syrefattigt djupvatten flödar in i Stockholms skärgård 2014-04-25 Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det får konsekvenser för fisk och bottendjur, och medför att fosfor frisätts från bottnarna. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.
 • Bottentrålning frigör gifter 2014-03-06 Bottentrålning används för att fiska bland annat räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning från det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Managagement (BEAM) vid Stockholms universitet, visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet. Dessa miljögifter blir också tillgängliga för organismer som lever i vattnet.

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Forskare: Fisk och fiske