Miljöanalys

Miljöanalys vid Östersjöcentrum

När aktuell forskning omvandlas till användbar kunskap

Östersjöcentrum ska stödja beslutsfattare och de som arbetar med havsförvaltning genom att bistå med synteser och analyser av angelägen marin forskning.

Den internationella verksamheten bedrivs inom Baltic Nest Institute som deltar i många internationella projekt och vars modell ger stöd vid internationella förhandlingar mellan Östersjöländer.

I Östersjöcentrums nationella nätverk och arbete ingår myndigheter och organisationer som finns på olika platser i Sverige.

Regionalt tar Östersjöcentrum ett särskilt ansvar för havsområdet norra Egentliga Östersjön och Svelands kustområden.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrums verksamhet

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.