Internationell miljöanalys

Baltic Eye

Baltic Eye är en central aktör i samhället och utgör ett kraftfullt centrum för analys och syntes av alla relevanta data om Östersjöns tillstånd, med en med forskningen väl integrerad professionell kommunikation till myndigheter, beslutsfattare och allmänhet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrums verksamhet

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.