Internationell miljöanalys

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute är värd för Nest-modellen, ett beslutsstödssystem som syftar till att underlätta adaptiv förvaltning av Östersjöns ekosystem. Nest kan användas för att beräkna de åtgärder som krävs för att uppnå politiskt överenskomna mål för Östersjön.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrums verksamhet

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.