Enkät

Samarbete ska främja forskningen om blå tillväxt i Sverige

Enkät: Hur kan vi påverka?

Blue Growth Sweden har som mål att bygga upp en nationell plattform för påverkan som samlar svenska aktörer från såväl industri, näringsliv, akademi och myndigheter kring marina och maritima frågor.

Blue Growth Sweden ska stärka svenska forsknings- och innovationsintressen inför kommande utlysningar, men också att förankra de huvudsakliga fokusområden som plattformen ska samlas kring för att tydligt positionera och kommunicera svenska intressen inom viktiga frågor på europeisk nivå.

Samverkan för utveckling och innovation blir allt viktigare, oavsett verksamhetsområde eller bransch, och VINNOVA vill se ett ökat engagemang från svenska aktörer inför kommande EU-utlysningar (t ex Horisont2020).

Hjälp till genom att fylla i enkäten

Under början av 2014 samlas synpunkter in från svenska marina aktörer från akademi, näringsliv och myndighet. Genom att besvara frågorna hjälper du till att få en uppdaterad nulägesbeskrivning av svenska aktörers roll och kunskap kring deltagande i EU-projekt.

Enkäten är öppen till den 28 februari!

Nedan hittar du en länk till enkäten (en för respektive respektive målgrupp):

De organisationer, exempelvis NGOs, som faller utanför dessa kategorier välkomnas delta i valfri kategori. Vid frågor kontakta Maria Svane vid Centrum för Havsforskning i Göteborg.

Blue Growth Sweden

Blue Growth Sweden är ett förstudieprojekt som finansieras av VINNOVA och som koordineras av Centrum för Havsforskning vid Göteborgs universitet tillsammans med Västra Götalandsregionen. Projektet skall resultera i ett förslag på hur påverkansplattformen Blue Growth Sweden skall utformas och finansieras, med målet att söka stöd för fortsatt finansiering från VINNOVA.

Kontakt på Östersjöcentrum
Lena Kautsky, Senior Advisor Östersjöcentrum, lena.kautsky(at)su.se

Styrgrupp

  • Centrum för havsforskning, GU. Kerstin Johannesson, föreståndare
  • Östersjöcentrum, SU. Lena Kautsky, professor och senior advisor
  • Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, Chalmers. Ola Carlson, föreståndare
  • Ocean Energy Centre, Chalmers. Björn Södahl, ordförande
  • Västra Götalandsregionen. Anders Carlberg, maritim expert/EU-kontakter
  • Samordnare är Susanne Lindegarth, FD, GU.