Forskning vid Askölaboratoriet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Forskning
  5. Forskning vid Askölaboratoriet
Marin forskning vid SU

Stockholms universitets fältstation i Egentliga Östersjön

Forskningen på Askö bedrivs året om, men till större delen under sommarhalvåret. Stationen är öppen på lika villkor för forskare från hela Sverige och världen. Den nyttjas endast för fältarbete och har inga fast stationerade forskare. Ett 80-tal forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter vistas årligen på Askölaboratoriet under kortare eller längre perioder. 

 

Vi erbjuder viktiga basresurser ...

En av Östersjöcentrums viktigaste uppgifter är att tillhandahålla, utveckla och underhålla dyrbara ekonomiska och fysiska resurser för marin forskning.

... och förmedlar användbar kunskap

En annan viktig uppgift är att göra forskningresultat och kunskap om havet tillgänglig för både dem som arbetar med förvaltning och andra intresserade.