Forskning vid Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Forskning
  5. Forskning vid Stockholms universitet

Forskning om havet vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns en lång tradition av marin forskning, speciellt med fokus på Östersjön. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Marin forskning vid Stockholms universitet ...

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Inom Östersjöforskningen, särskilt ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning är universitetet ledande. Men även när det gäller annan forskning är universitetet framstående, såsom forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena.

Forskning vid Askölaboratoriet

På fältstationen Askölaboratoriet möts forskare med olika mål. Många arbetar för att förbättra vår grundläggande kunskap om ekologin i olika livsmiljöer. Andra arbetar med att specifikt påvisa vilken effekt olika typer av mänsklig störning har på olika arter och ekosystem.

Miljöövervakning

Miljöövervakning är återkommande undersökningar som dokumenterar miljöns tillstånd. Miljömål, direktiv och konventioner styr vad man ska övervaka. Syftet är att beskriva och följa upp förändringar i havsmiljön.

Marin polarforskning vid Stockholms universitet

Flera forskargrupper på olika institutioner vid Stockholms universitet undersöker haven både i Arktis i norr och Antarktis i söder. Det är oceanografer och geologer, biologer och naturgeografer som reser på långa expeditioner för att få svar på sina forskningsfrågor.

Strategiska marina forskningsområden

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.

Marin forskning vid universitetet ...

Stockholms universitet är ledande inom Östersjöforskningen, särskilt inom ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning.

... pågår vid många institutioner

Marin forskning utgör en del av universitetes ledande forskningsområde:
Klimat, hav och miljö.

Forskningsdatabasen