Marin polarforskning

Forskare från Stockholms universitet på Arktis

Marin polarforskning vid Stockholms universitet

Flera forskargrupper på olika institutioner vid Stockholms universitet undersöker haven både i Arktis i norr och Antarktis i söder. Det är oceanografer och geologer, biologer och naturgeografer som reser på långa expeditioner för att få svar på sina forskningsfrågor. Några av de senaste är: Hur ser havsbotten i Arktis egentligen ut? Kommer det att läcka metan från havsbotten när klimatet blir varmare? Vad hände i Arktis under istiden och tidigare värmeperioder? Kan Golfströmmen vända? Vad händer med ekosystemet när isarna smälter?

Framstående forskningsexpeditioner

De flesta expeditioner till polartrakterna är stora internationella samarbeten och kräver omfattande planering. Sverige och forskare vid Stockholms universitet håller sig väl framme i dessa sammanhang.

På den här sidan presenteras de organisationer vid Stockholms universitet som bedriver marin forskning i polartrakterna.

Tvärminne Zoologiska fältstation - Helsingfors universitet

För första gången ska en forskningsexpedition dokumenteras i 360 grader Virtual Reality, och dessutom under isarna i Antarktis. Med på resan finns en av Stockholms universitets gästprofessorer tillsammans med kollegor från det strategiska samarbetet Baltic Bridge vid Tvärminne Zoologiska Fältstation.
 

Institutionen för geologiska vetenskaper

Forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper studerar planeten Jorden från dess ursprung, 4,6 miljarder år sedan, till dess framtid. Vår forskning fokuserar på Jordens geologiska och geokemiska system, samt dess marina och klimathistoriska system. Vi söker kunskap som grund för att vägleda samhället mot en hållbar framtid.

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Vår forskning syftar till att beskriva klimat-, miljö- och landskapsförändringar i tid och rum samt att förstå processer och bakomliggande orsaker. Forskningen omfattar studier av både snabba, nutida förändringar och långsamma förändringar över miljontals år. Vi arbetar med material från hela världen och har projekt pågående i både Arktis och Antarktis.

Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Permafrost thawing and the release of carbon stored in it can generate greenhouse gases that, in turn, reinforce global warming. However, the extent of this reinforcing effect has been heatedly debated over the years. This week, in an article published as a Correspondence in Nature Geoscience, scientists from Stockholm University and Utrecht University highlight the need to broaden our perspective on the climate feedback potential of thawing Arctic permafrost. They particularly stress the role of the interplay between large-scale carbon- and water cycles in the Arctic permafrost carbon feedback.

New insights into the Arctic permafrost carbon complexities
Read about ITM

Meteorologiska institutionen – MISU

Forskningen vid MISU är bred inom geovetenskaperna, med huvudinriktning mot atmosfären, havet, och kemiska och dynamiska processer inom dessa. Vidare studerar vi klimatsystemets mekanismer, komponenter och deras interaktioner.

Bert Bolincentret för klimatforskning

Bert Bolincentret samlar klimatforskningen vid fyra av universitetets institutioner – inom meteorologi, naturgeografi och kvartärgeologi, geologi och geokemi samt inom tillämpad miljövetenskap. Totalt är cirka 60 personer verksamma inom centrets fem forskningsteman. Inom dessa studerar forskarna klimatets naturliga variationer, cirkulationen i atmosfären och världshaven, geodata för klimatmodellering, klimatstyrande processer samt biogeokemiska och hydrologiska kretslopp.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Vid institutionen bedrivs både grund- och tillämpad forskning kring akvatiska marina organismer och miljöer. Kunskap om processer i haven och faktorer som påverkar dessa är en förutsättning för en bred förståelse av global ekologi och miljö. Även de arktiska ekosystemen studeras, exempelvis de fortfarande ganska okända, men fundamentalt viktiga mikrobiella samhällen som lever i isarna. Förlusten av havsisen kan ha långtgående effekter på hela jordklotet, även effekter som vi inte anar. Vi känner helt enkelt inte till det Arktiska havsisekosystemet tillräckligt bra.

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

The Arctic is in the spotlight like never before. Scientists and environmentalists watch it as a bellwether of global climate change, while nations and corporations seek to exploit the region's oil, gas and mineral reserves, and new shipping routes. Yet most discussions of the Arctic fail to consider how changes in climate, ecosystems, economics, and society interact. The combination of multiple, dramatic changes is pushing social-ecological systems to their limits.

Svensk polarforskning ...

... samordnas av myndigheten Polarforskningssekretariatet, och den svenska isbrytaren Oden är för närvarande ett av världens främsta forskningsfartyg för polarexpeditioner. Vårt nordliga hav Östersjön fungerar utmärkt för att testa utrustning och metoder innan skarpt läge, och enligt geologerna liknar Östersjön Arktis för 17 miljoner år sedan.

Läs om Sjöfartsverkets isbrytare Oden

Följ med ner under Antarktis is

SWERUS-C3

SWERUS-C3

Sommaren 2014 begav sig en internationell forskningsexpedition under ledning av två forskare från Stockholms universitet till Norra ishavet. Ombord på den svenska isbrytaren Oden fanns ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, att studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.

Forskningen möjliggjordes tack vare anslag från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. Läs mer på stiftelsens webbplats