R/V Electra af Askö 

R/V Electra af Askö är isgående, 24 meter långt och 7 meter brett. Det är utrustat med toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt.

R/V Electra är stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Forskning, provtagning och kurser 

Kontakta Thomas Strömsnäs för mer information och tips angående expeditioner eller provtagning på fartyget.

Även kurser får använda Electra. Kontakta Eva Lindell för att höra mer om vilka möjligheter som finns och få prisuppgifter för detta.

När du vet hur och när du ska använda Electra går det att ansöka om plats direkt online.  

Read this in English