Effektiv dag med tester av olika utrustningstyper
Effektiv dag med tester av olika utrustningstyper. Foto: Thomas Strömsnäs

R/V Electras besättning hälsar:

Tisdagen den 17 januari genomförde Electra sitt första formella uppdrag i form av provtagningar utanför Askö för miljöövervakningsprogrammet. Ombord fanns deltagare från Östersjöcentrum och Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Provtagningen gav besättningen möjlighet att testa både fartygets egenskaper, den egna utrustningen, extern utrustning och metoder under verkliga förhållanden. Det togs vattenprover och CTD profiler både med fartygets egen rosetthämtare och med forskarnas medhavda utrustning. Även planktonhåv och en del mindre utrustning testades.

Electras CTD mäter bland annat syrenivå, turbiditet och klorofyllhalt i vattnet
Electras CTD mäter bland annat syrenivå, turbiditet och klorofyllhalt i vattnet. Foto: Eva Lindell

Dagen var lyckad och gav bra feedback till det ständiga förbättringsarbete som är en del av vardagen på ett forskningsfartyg.

 

Text: Thomas Strömsnäs, Befälhavare