Det äldre fartyget Aurelia vid Askös gamla brygga.
Det äldre fartyget Aurelia vid Askös gamla brygga.

Vårt nya fartyg Electra beräknas att levereras i juni. Tills dess måste hamnar och bryggor vara i skick för att ta emot detta betydligt större fartyg än Aurelia.

För att kunna gå in i Askös hamn krävs det muddring. Dispens har sökts och erhållits från Länsstyrelsen för att genomföra denna begränsade muddring och lägga upp muddermassorna längst in i viken vid stationen. Ett möte med företaget som ska utföra muddringen har hållits och en genomgång på plats där bland annat utmärkning av var olika ledningar går i vattnet och på land gjordes. Om isförhållandena tillåter så planeras muddringen att genomföras i slutet av februari.

Det krävs också nya, längre pontonbryggor för att Electra ska kunna lägga till i hamnarna både vid Uttervik och Askö. Upphandlingen av nya pontoner är nu klar och ett första möte med leverantören har hållits på Askölaboratoriet. De nya pontonerna kommer att levereras inom fyra månader, senast den 11 juni enligt avtalet. Utformning av dem kommer att ske i samverkan med personalen på Askölaboratoriet så att den ena sidan av pontonen anpassas för stationens mindre båtar.