Prislista

Kostnader för användning av Electra 2020 

R/V Electra af Askö är stationerad på Askölaboratoriet. För er som vet att ni ska använda fartyget under nästa år är det värdefullt och önskvärt att ni inkommer med era ansökningar innan årsskiftet.    

Kontakta Thomas Strömsnäs för mer information och tips angående expeditioner eller provtagning på fartyget. När du vet hur och när du ska använda Electra går det att ansöka om plats direkt online.  

OBS: Uppdaterade priser gäller för 2020!

Båtar   Universitet Myndigheter Fullkostnad
R/V Electra af Askö        
Dagsturer(1) tim 1 300 1 900 2 400
Expeditioner - riktpriser(2)        
2 besättning dygn 18 000 24 000 33 000
3 besättning dygn 22 000 31 000 39 000
4 besättning dygn 26 000 37 000 48 000
         

1) Minsta debitering 4h
2) Kostnaden per expedition beräknas vid bokning

FÖR KURSER på Electra gäller andra priser – kontakta Eva Lindell för överenskommelse!  

     

 


Andra fartyg och båtar
På Askölaboratoriet finns flera fartyg och båtar. De används för forskning, utbildning och miljöundersökningar, samt för transporter till och från fältstationen. På fartygen medföljer alltid skeppare. Läs mer om fartyg och båtar 

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, dykeri och båtar, inklusive fartyget R/V Electra, och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Askölaboratoriets nya fartyg

Familjen Erling-Perssons Stiftelse beslutade i februari 2013 att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg. I juli 2014 skrevs kontrakt med Baltic Workboats i Estland. Fartyget levererades i juni 2016.

Följ Electra på Marine Traffic

Här kan du se var fartyget R/V Electra af Askö befinner sig just nu.

Klicka på Past track för att se hur hon rört sig under senaste tiden.

Kontakt

Humborg, Christoph
Vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum
08-674 76 68, christoph.humborg@su.se

Thomas Strömsnäs
Befälhavare och chef över R/V Electra
08-5537 8584, thomas.stromsnas@su.se

Murphy, Mattias
Skeppare och tekniker
08‑5537 8582, mattias.murphy@su.se

Ansök om fartygstid på Electra

Se Electras första säsong

Map describing the research vessel's different expeditions and sampling sites during 2017

Ladda ner vår folder

Informationsbroschyr om R/V Electra