För marina forskare innebär lagen extra arbete och utgör ofta också ett konkret hinder:

– Vi måste söka tillstånd för mätningar i områden som vi specificerar. Och även om tillstånd medges medför lagen att vi aldrig kan göra regelbundna mätningar, säger Martin Jakobsson, professor i maringeologi vid Stockholms universitet.

Förbudet mot spridning gör att även att forskarna inte kan dela sina fynd med kollegor världen över, vilket blir ett problem för miljö- och klimatvetenskapen.

Ansvariga vid Stockholms universitet pekar också på att tekniken sedan länge sprungit förbi lagen, då privatpersoner ofta tar fram och handskas med den typ av data som militären inte vill ska ”få fötter”.

Foto: Isabell Stenson
Tekniken finns på plats och forskarna hoppas att lagstiftningen nu ska ses över.

Vad går allmänheten miste om när ni inte kan bedriva forskningen på ett optimalt sätt?

– Att vi inte kan vidta rätt åtgärder för att Östersjöns miljö ska räddas.

Nu kräver forskare att tillämpningen av lagen ses över, men ansvarig minister hänvisar till det skärpta säkerhetsläget.

– Lagen gör att vi inte kan få den kunskap som krävs för ett rent Östersjön, säger professor Martin Jakobsson till SvD.

Text: Jenny Stiernstedt, SvD