R/V Electra

R/V Electra af Askö

Stockholms universitets Östersjöcentrum erbjuder forskning på ett toppmodernt fartyg. Fartyget, R/V Electra af Askö, levererades i juni 2016. Läs om fartygets premiärsäsong 2017 för en inblick i vad som går att undersöka!

– Fartyget gör skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även gynnar samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Östersjöcentrum. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår.

Modern fartygsteknik

Electra är isgående, 24 meter långt och 7 meter brett. Det är utrustat med toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt.

R/V Electra är stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Våra nyheter om fartyget

  • R/V Electra inreds och utrustas 2020-04-01 Vid fartygsgruppens senaste besök på varvet i Kuressaare visade det sig att nästan all inredning på Electra af Askö nu finns på plats. Även maskinrum och viktiga funktioner på däck, såsom A-ramen, börjar bli klara.
  • Asköfjärden Foto: Askölaboratoriet Universitetets nya fartyg i fokus 2020-04-01 I det senaste numret av Ny Teknik går reportageteamet till botten med Östersjöns nya forskningsfartyg. Det handlar om det toppmoderna fartyg som Stockholms universitets Östersjöcentrum håller på att bygga. På ett helt uppslag presenteras en grafik över fartyget med moderna finesser och avancerad provtagningsutrustning.
  • Foto: Institutionen för miljövetenskap Klimatforskare testar metoder inför Arktisexpedition 2020-03-25 För att bättre förutse framtida utsläpp av växthusgaser, deltar universitetets forskare i en stor Arktisexpedition i höst. Som förberedelse har teamet just genomfört en pilotvecka med R/V Electra.
  • Östersjöns dolda rörelser kartläggs 2020-02-27 Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
  • Ansök om plats på R/V Electra 2020 2019-11-18 För er som vet att ni ska använda R/V Electra under 2020 är det värdefullt och önskvärt att ni inkommer med era ansökningar innan årsskiftet.

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Askölaboratoriets nya fartyg

Familjen Erling-Perssons Stiftelse beslutade i februari 2013 att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg. I juli 2014 skrevs kontrakt med Baltic Workboats i Estland. Fartyget levererades i juni 2016.

Följ Electra på Marine Traffic

Här kan du se var fartyget R/V Electra af Askö befinner sig just nu.

Klicka på Past track för att se hur hon rört sig under senaste tiden.

Kontakt

Humborg, Christoph
Vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum
08-674 76 68, christoph.humborg@su.se

Thomas Strömsnäs
Befälhavare och chef över R/V Electra
08-5537 8584, thomas.stromsnas@su.se

Murphy, Mattias
Skeppare och tekniker
08‑5537 8582, mattias.murphy@su.se

Ansök om fartygstid på Electra

Se Electras första säsong

Map describing the research vessel's different expeditions and sampling sites during 2017

Ladda ner vår folder

Informationsbroschyr om R/V Electra