Utsjöfartyg

fyrbyggaren

Forskning ute till havs

Expeditioner ut på öppna Östersjön kräver tillgång till stora fartyg. Forskare har genom Östersjöcentrums avtal med Sjöfartsverket tillgång till fartyg för studier ute på öppet hav.

Utsjöforskning i Egentliga Östersjön

Forskare från svenska universitet och högskolor är välkomna att använda fartyget Fyrbyggaren för forskning i Egentliga Östersjön, till kraftigt subventionerad kostnad. Utsjöfartyg kan disponeras endast i de fall starka skäl för användningen av ett sådant kan anföras. Skicka in en ansökan senast 15 november, året innan det är aktuellt.

Boka utsjöfartygstid

Ansökan om utsjöfartygstid i Egentliga Östersjön ska vara oss tillhanda senast 15 november året innan det är aktuellt. 

Kontainer

Hur fungerar forskningen på Fyrbyggaren?

  • Ansvariga En fartygsgrupp tar hand om planering och fördelning av fartygstid, inför varje utsjöexpedition utses en ansvarig expeditionsledare.
  • Fartyget Stockholms universitet har sedan 1994 haft ett avtal med Sjöfartsverket om att hyra deras arbetsfartyg; Fyrbyggaren, för forskningsändamål.
  • Forskningscontainrar För att kunna nyttja M/F Fyrbyggaren och andra fartyg för forskningsverksamhet har Östersjöcentrum byggt och utrustat tre forskningscontainrar, en för provtagning och två för laboratoriearbete.
  • Priser Från och med 2014 kostar utsjöfartyget Fyrbyggaren 1000 kr per timme, dock som mest 10 000 kr per dygn. Användandet av Östersjöcentrums forskningscontainrar ingår i priset.
  • Utsjöfartygstid Ansökan om att få använda utsjöfartyg görs året innan det är aktuellt. Ansökan ska vara inne senast 15 november.
Fyrbyggaren

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Hur övervakas havsmiljön?

Sverige har ett system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Miljöövervakning och forskning är två ömsesidigt beroende delar av denna verksamhet. Den svenska miljöövervakningen utförs på internationell, nationell och regional nivå.

Hur mår havet?

Östersjöcentrum deltar i produktionen av Havet-rapporten som ges ut en gång per år, liksom i produktionen av den regionala rapporten Svealandskusten. Där sammanfattas miljötillståndet i svenska havsområden.