Utsjöfartyg

fyrbyggaren

Forskning ute till havs

Expeditioner ut på öppna Östersjön kräver tillgång till stora fartyg. Forskare har genom Östersjöcentrums avtal med Sjöfartsverket tillgång till fartyg för studier ute på öppet hav.

Utsjöforskning i Egentliga Östersjön

Forskare från svenska universitet och högskolor är välkomna att använda fartyget Fyrbyggaren för forskning i Egentliga Östersjön, i samband med provtagningarna för de marina miljöövervakningsprogrammen.

Boka utsjöfartygstid

Det finns i nuläget inte möjlighet att boka tid för egen användning av fartyget, men du är välkommen att kontakta vår handläggare för att se om det finns plats i samband med någon av de pågående provtagningarna.

Läs mer

Kontainer

Hur fungerar forskningen på Fyrbyggaren?

  • Ansvariga En fartygsgrupp tar hand om planering och fördelning av fartygstid, inför varje utsjöexpedition utses en ansvarig expeditionsledare.
  • Fartyget Stockholms universitet har sedan 1994 haft ett avtal med Sjöfartsverket om att hyra deras arbetsfartyg; Fyrbyggaren, för forskningsändamål.
  • Forskningscontainrar För att kunna nyttja M/F Fyrbyggaren och andra fartyg för forskningsverksamhet har Östersjöcentrum byggt och utrustat tre forskningscontainrar, en för provtagning och två för laboratoriearbete.
  • Utsjöfartygstid I nuläget finns inte utrymme för att ansöka om egen fartygstid ombord Fyrbyggaren. Det finns däremot möjlighet att delta med forskningsprojekt i samband med provtagningarna för de marina miljöövervakningsprogrammen.
Fyrbyggaren

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Hur övervakas havsmiljön?

Sverige har ett system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Miljöövervakning och forskning är två ömsesidigt beroende delar av denna verksamhet. Den svenska miljöövervakningen utförs på internationell, nationell och regional nivå.

Hur mår havet?

Resultaten från den nationella miljöövervakningen av haven presenteras på webbplatsen Sveriges vattenmiljö.

Östersjöcentrum deltar i produktionen av den regionala rapporten  Svealandskusten. Där sammanfattas miljötillståndet i detta havsområde.