Fartygsgrupp

 • Carl Rolff (Östersjöcentrum)
 • Ola Svensson (Institutionen för ekologi, miljö och botanik)

Samordningsansvarig

Ansvarig för samordning och planering av fartygsutnyttjandet samt kontakter med Sjöfartsverket:

 • Carl Rolff
  tel: 08-16 11 09
  e-post: carl.rolff@su.se

Praktisk handläggning

Praktisk handläggning av fartyg och containrar och dess nyttjande:

 • Ola Svensson
  tel: 08-16 40 13
  e-post: ola.svensson@su.se

Expeditionsledare

Inför varje expedition skall en expeditionsledare utses. Denne är ansvarig för att medföljande expeditionsdeltagare följer fartygsledningens och avtalets direktiv vad gäller säkerhet ombord. Expeditionsledaren är också skyldig att tillse att av Östersjöcentrums tillhandahållen utrustning handhas enligt de direktiv som lämnas av den ansvarige vid Östersjöcentrum eller personal ombord på fartyget. Deltagarna får inte utan särskilt tillstånd själva sköta bl.a. vinschar och luckor.