För mer information om provtagningarna och planeringen för kommande provtagningssäsong, kontakta:

Ola Svensson
tel: 08-16 40 13
e-post: ola.svensson@su.se