Infrastruktur

Attraktiv infrastruktur - för framgångsrik forskning om havet
Askö från ovan

Askölaboratoriet

En marin fältstation för forskning, utbildning, miljöövervakning och möten. Här finns laboratorier, mät- och provtagningsutrustning, samt flera fartyg och båtar.

R/VElectra af Askö

R/V Electra af Askö

Ett isgående fartyg, 24 meter långt, för forskning och miljöövervakning i Östersjön. Ombord finns teknik i toppklass med avancerad mät- och provtagningsutrustning.

Bojen sjösätts av Askös personal

Oceanografisk data i realtid

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, där forskare tagit prover sedan 1960-talet.

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Välkommen att ansöka online: