– Den i särklass vanligaste frågan vi får från både politiker och allmänhet är: Hur mår Östersjön? Med den här skriften försöker vi ge ett så rakt och tydligt svar vi kan – och samtidigt passa på att berätta vilka olika åtgärder vi ser som de absolut mest angelägna i nuläget, säger Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing.

Skriften heter Under ytan och lanserades under Almedalsveckan. Tanken är att Östersjöcentrum fortsättningsvis ska komma med ett nytt och uppdaterat nummer varje år. För även om många av miljöutmaningarna i Östersjön kommer att ta betydligt längre tid att åtgärda har de havspolitiska processerna ofta kortare tidsperspektiv.

– På Östersjöcentrum har vi en unik blandning av spetskompetenser inom forskning, kommunikation och policy. Det gör att vi kan sätta den vetenskapliga kunskapen om havet i olika kontexter och omformulera den utifrån olika aktuella politiska processer och målgrupper, säger Tina Elfwing. 

Under ytan tar fasta på Östersjöns fyra viktigaste utmaningar: få till stånd ett hållbart fiske, minska övergödningen, begränsa utsläppen av farliga ämnen och skydda de marina ekosystemen. Varje del avslutas med konkreta rekommendationer till beslutsfattare på nationell, regional och EU-nivå.

– Det är åtgärder som vi tycker bör prioriteras i nuläget för att ta ytterligare steg mot att nå FN:s hållbarhetsmål för havet, mål 14, och ett friskare och mer långsiktigt hållbart Östersjön, säger Tina Elfwing. 

Text: Henrik Hamrén

Ladda ner och läs: Under ytan - Östersjön 2017 (3174 Kb)
Beställ ett tryckt ex: Maila ostersjocentrum@su.se