Asköböcker

Askö på sommaren

Böcker om Askö och Östersjöforskningen

Till både Askölaboratoriets 40- och 50-årsjubileum har böcker producerats, dels om laboratoriets utveckling från laboratoriebarack till forskningscentrum, och dels om forskningens utveckling genom tiden. Nedan kan du läsa mer om böckerna och ladda ner dem. Det går också bra att beställa de tryckta böckerna genom att mejla oss.

Asköbok omslag

Askölaboratoriet - 50 år av Östersjöforskning

Inför Askölaboratoriets 50-årsjubileum år 2011 skrevs och publicerades en populärvetenskaplig bok som presenterar forskningen på fältstationen under de fem decennierna.

Bengt-Owe och AnnMari Jansson utanför Snickarboden på Askölaboratoriet 1964.

Från skärgårdshemman till forskningscentrum

Historien om Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriets framväxt och Östersjöforskningens början. En humorfylld och bildrik bakom-kulisserna-skildring av livet som forskare förr och nu.

Omslag till EkoEko-boken

Ekologisk Ekonomi från A-sk-Ö

En ABC-bok om framväxten av forskningsämnet Ekologisk ekonomi som bland annat lade grunden till Stockholm Resilience Centre. Komponerad av AnnMari Jansson, professor och pionjär.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se