Fälthandboken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Alla som vistas runt, på och i Östersjön och är intresserade av livet under ytan har glädje av den.

Uppdelade på miljöer

För att snabbt kunna se vad som kan finnas i din vik eller vid din badklippa är arterna presenterade i den miljö de oftast hittas. Miljöerna är uppdelade på grunda och djupa mjuka bottnar, grunda och djupa klippbottnar samt fria vattnet. Ett ordentligt index där arterna är uppdelade efter grupp finns också som kan användas för att hitta rätt art. Bokens sex första sidor ger en introduktion till Östersjöns särpräglade värld, de speciella levnadsförhållanden som råder där och hur Östersjön blev till, allting fint illustrerat.

Hjälp från landets experter

Mycket tid och kraft ligger bakom den nya upplagan och många forskare från flera lärosäten längs vår kust har bidragit. De har hjälpt till med allt från urvalet av arter till textförfattande och faktagranskning.

Webbversion på gång

Nu börjar arbetet med att färdigställa webbversionen av fälthandboken, Livet i havet. Den kommer att innehålla fler arter och mer information om varje art än den tryckta versionen. Där ska man kunna leta artinformation genom att bläddra bland olika växt- och djurgrupper, hitta arter genom att välja livsmiljö som grunda klippbottnar, eller leta information inom olika geografiska områden, exempelvis Östergötlands kust.