Debattartiklar

Östersjöcentrum deltar i debatten

Skärmdump debattartiklar

 

Östersjöcentrums medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten, till exempel genom debattartiklar i tidningar och på webbplatser. Här nedanför presenteras ett urval av de senaste debattartiklarna.

"Krafttag krävs om Östersjön ska möta klimatförändringarna"

Klimatförändringarna och deras möjliga följder måste från och med nu inkluderas i alla beslutsprocesser som rör Östersjön – både på EU-nivå och nationellt, skriver debattörer från Östersjöcentrum på SVT Opinion.

"Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden"

Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.

"Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön"

Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Det skriver tre forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

”Yrkesfiskarna är fel ute om krisen för torsken”

Sälen och de parasiter den sprider kan inte ses som varken huvudproblemet eller huvudorsaken till torskens kris i Östersjön. Det skriver tre experter vid Stockholms universitets Östersjöcentrum på SvD Debatt i en replik till yrkesfiskare.

”Vi kan få fyra år med insatser för Östersjön”

Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering. En politisk majoritet öppnar nämligen för viktiga åtgärder under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist, Östersjöcentrum på DN Debatt.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

webmagasin Östersjöcentrum
Följ våra havsbloggar